SPOEDLIJN: 0541-280202

Overige informatie

Hieronder vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Heeft u aanvullende vragen of staat het onderwerp dat u zoekt er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Algemene praktijkinformatie

Spoedlijn
Voor alle huisartsen : 0541-280202
Voor spoedgevallen zijn we uiteraard de gehele dag bereikbaar via onze assistentes.
In avond, nacht en weekend kunt u contact op nemen met de Spoedzorg Huisartsen Twente Hengelo: 088-5551155

Openingstijden
De praktijk is open van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur.

Huisbezoek
Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die niet naar de praktijk kunnen komen bijvoorbeeld omdat ze ernstig ziek zijn of bedlegerig.
Een huisbezoek kunt u, behalve in spoedgevallen, alleen ’s ochtends voor 10.30u aanvragen zodat er die dag in de agenda rekening mee gehouden kan worden.
Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen kunt u dat beter doen. De behandelingsmogelijkheden zijn daar groter dan bij u thuis.

Spreekuren
Er is alleen een spreekuur op afspraak zowel in de ochtend als in de middag. De assistente zal u vragen naar de aard van uw klacht. Dit zal zij doen om de agenda zo efficiënt mogelijk in te plannen.
Over het algemeen kunt u dezelfde dag nog terecht bij de huisarts. Wilt u echter op een bepaalde tijd komen, bel dan tijdig voor een afspraak.
Als u met meerdere personen komt of u denkt meer tijd nodig te hebben, wilt u dit dan melden aan de assistente zij kan dan extra spreekuurtijd inplannen.

Huisarts
De huisartsen werken in drie afzonderlijke praktijken en als patient blijft u ingeschreven bij uw eigen huisarts.

De waarneming in de praktijk van Lansink en Brama wordt onderling geregeld. De praktijk van Oude Nijhuis en Annink en de praktijk van dr. van Alst regelen dit met elkaar.

Dr. Brama heeft zich gespecialiseerd in reizigersadvisering. U kunt hiervoor een intake formulier downloaden via de site.

Praktijkverpleegkundige
Als HBO-opgeleide verpleegkundigen hebben zij de basisopleiding ‘Praktijkondersteuner Huisartsen’ gevolgd. Aanvullend hebben beiden de specialisaties Diabetes Mellitus en Longverpleegkunde succesvol afgerond.

De continue zorg voor chronische patienten is bij hen in goede handen waarbij wekelijks de aan hun zorg toevertrouwde patienten worden doorgesproken met de huisarts.

Zij houden spreekuren voor chronische patiënten op gebied van:
– Diabetes mellitus (suikerziekte)
– Astma en COPD (longziekte)
– Cardio vasculair risicomanagement ( hart-en vaatziekten)
– Stoppen met roken
– Osteoporose (botontkalking)
– Ouderenzorg

Tijdens deze spreekuren geven zij voorlichting over de ziekte, geven ze adviezen en helpen bijvoorbeeld bij het leren van insuline spuiten, of het inhaleren van medicijnen.

Naast het houden van spreekuren leggen zij ook zo nodig huisbezoeken bij patiënten af die zeer slecht ter been zijn, of in het bejaardenhuis wonen.

Praktijkverpleegkundige GGZ
Het kan voorkomen dat er in het leven situaties zijn waardoor u emotioneel uit balans bent geraakt. Uw gebruikelijke manier van omgaan en oplossen van problemen kan dan tekort schieten. Hierdoor kunt u last krijgen van spanning, piekeren, slaapproblemen, die gevoelens van somberheid en angst kunnen geven, en het gevoel dat het even allemaal te veel wordt. Het lukt dat niet om uw leven te leiden op de manier zoals u dat graag wil. Dan kan het helpen om in een aantal gesprekken de zaken op een rij te zetten en misschien met hulp en nieuwe vaardigheden te leren om uw problemen beter aan te kunnen.

Verwijzing naar de POH GGZ gaat via uw eigen huisarts.

Doktersassistente
De assistentes zijn werkzaam voor alle huisartsen en hebben wisselende bezigheden zoals telefoonbeantwoording, baliedienst, spreekuur houden en assisteren bij ingrepen. Dit houdt in dat u kennis maakt met alle assistentes zowel telefonisch als aan de balie of bij verrichtingen.

Van 8.00u tot 9.30u beantwoorden de assistentes de telefoon, na 9.30u start één van deze assistentes haar spreekuur.
De telefoon-assistente maakt afspraken voor het spreekuur en voor huisbezoeken en zal vragen naar uw klachten om de tijd te bepalen die u nodig heeft op het spreekuur. Zij weet antwoord op veel praktische zaken zoals verwijzingen en recepten.

Aan de balie is de assistente de gehele dag aanwezig, afgezien van de overlegmomenten met de huisartsen van 10.30u tot 11.00u en van 15.00u tot 15.30u.

Tevens kunt u op de spreekuurtijden terecht voor afspraken bij de assistente. Tijdens het spreekuur van de assistente kunt u onder andere terecht voor oren uitspuiten, injecties, wondverzorging, tapen van gewrichten, hechtingen verwijderen, gehooronderzoek, uitstrijkjes en wratten aanstippen. Elke assistente heeft vaste spreekuurtijden op de dagen dat ze werkzaam is en het is dus ook mogelijk telefonisch een afspraak op het spreekuur van een u bekende assistente te maken.

Reizigersadvisering
Gaat u binnenkort op reis? Neem dan contact met ons op voor een reisadvies op maat! Onze praktijk is geregistreerd bij het landelijk coördinatiecentrum voor reizigersadvisering, het LCR.

Als u op vakantie of zakenreis gaat naar een land waar bijvoorbeeld de hygiënische omstandigheden slecht zijn, bestaat het risico dat u een infectieziekte oploopt. Behalve dat u erg moet letten op wat u eet en drinkt, is het verstandig om u te laten vaccineren. Welke vaccinaties nodig zijn, hangt onder andere af van waar u heen gaat en hoe lang u blijft. Op de website van het LCR kunt u zien of er een vaccinatie nodig is. Alleen indien er te lezen is “Voor gewone reizen naar dit land worden geen vaccinaties geadviseerd” heeft u geen reisadvies nodig. In alle andere gevallen raden we u aan contact met ons op te nemen.

Binnen de praktijk wordt het spreekuur voor deze vaccinaties gedaan door Cindy Fransen, praktijkassistente. Zij wordt daarin ondersteund door dr. Brama. Zij volgen jaarlijks scholingen om de registratie bij het LCR te behouden.

De procedure is als volgt:

 • U doet een aanvraag met betrekking tot uw voorgenomen reis door middel van het invullen van het intake-formulier, deze vind u onder aan deze pagina. Deze levert u in bij de assistente op de praktijk.
 • U krijgt van Cindy een telefoontje met een advies betreffende de vaccinaties en samen met haar maakt u een afspraak voor het toedienen van de injecties. Het kan enkele dagen duren voordat zij contact met u opneemt, dit is afhankelijk van de reis.
 • De benodigde recepten worden naar uw apotheek verstuurt waar u ze vervolgens ophaalt en meeneemt naar de afspraak. Deze medicijnen moet u bij uw apotheek betalen, u krijgt van hen een rekening die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Het hangt van uw polis af welk bedrag u hiervan vergoed krijgt.
 • Tijdens de afspraak worden de vaccinaties toegediend en krijgt u verdere adviezen met betrekking tot hygiëne en het voorkomen van ziekte. Tevens krijgt u per persoon een officieel reisvaccinatieboekje waarin uw vaccinaties worden genoteerd. U krijgt van ons een rekening mee, in totaal zijn de kosten € 30,00 per persoon voor alle bovengenoemde activiteiten. Komt u binnen één jaar voor een herhaalvaccinatie (zoals bijvoorbeeld voor Hepatitis A), dan valt dit bij ons onder dezelfde rekening.

Intake-formulier

Medische verklaring/ Rijbewijs
Volgens de “Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens”, uitgegeven door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen van zijn/haar patiënt.

Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informatie over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt. Voorzover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor een onafhankelijk arts aan te wijzen. De behandelend arts kent meestal de criteria niet welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen.

Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwenrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt zou zijn.

Voor meer informatie klik op onderstaande link.
Weigeringsbriefje KNMG

Bovenstaande is ook de reden waarom de huisartsen géén rijbewijskeuringen uitvoeren bij eigen patiënten; dit ondanks het feit dat de gemeente hier geen bezwaar tegen heeft.

Laboratorium SHO/Medlon (bloedprikken)
In Ootmarsum kunt u bloedprikken op twee verschillende locatie’s:
Het SHO (huisartsen laboratorium), gelegen op de begane grond van zorgcentrum De Molenborgh.
Het Medlon (ziekenhuis laboratorium), gelegen op de begane grond van zorgcentrum De Molenborgh. (Ingang thuiszorg Maartje)

Het Medlon heeft ook een prik post in Vasse en in Lattrop.
Vasse: thuiszorg TNWT,
Lattrop: Kulturhus de Parabool.

U dient hiervoor een afspraak in te plannen. Dit kan zowel online als telefonisch.

Voor de actuele openingstijden van het SHO klik hier

Voor de actuele openingstijden van het Medlon klik hier

Gegevensuitwisseling patiënten, Opt-in
Gegevensuitwisseling patiënten, Opt-in

U dient als patiënt, zelf nadrukkelijk toestemming te geven voor het elektronisch beschikbaar  stellen van uw gegevens. Uw huisarts stelt uw belangrijkste medische gegevens alleen beschikbaar voor inzage als u daar vooraf toestemming voor geeft. Deze gegevens worden alleen geraadpleegd indien noodzakelijk voor uw zorgverlening. Dit wordt ook wel opt-in  genoemd.

In het computersysteem van de huisarts kan hij of zij vastleggen of u toestemming heeft gegeven. Een andere arts kan die medische gegevens via het LSP bekijken met een beveiligde pas en een wachtwoord.

Toestemming kunt u mondeling doorgeven, door het registratieformulier in te vullen of door het online te regelen. Deze formulieren zijn verkrijgbaar via de praktijk. Op onze website kunt u uw toestemming online regelen. Hiermee geeft u toestemming aan uw huisarts om uw belangrijkste medische gegevens regionaal te mogen delen, zoals bijvoorbeeld met de huisartsenpost. U kunt uw toestemming ook altijd weer intrekken.

Voor kinderen gelden aanvullende regels bij het vragen van toestemming:

 • Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat de ouder of voogd toestemming geeft
 • Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geven zowel de ouder of voogd als het kind zelf toestemming
 • Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemmingBij het verspringen van de leeftijdsgrenzen hoeft u niet opnieuw toestemming te vragen. De eerder gegeven toestemming blijft rechtsgeldig. Kinderen hebben vanaf de leeftijd van 12 jaar het recht om iets aan de eerder gegeven toestemming te veranderen.
 • Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.zorgnetoost.nl/optin.
 • Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgaanbieders uw medische gegevens niet raadplegen. Ook niet in noodsituaties.
 • Uw medische gegevens worden overigens niet centraal opgeslagen. Ze blijven bewaard op de computers van uw huisarts.
 • Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw medische gegevens niet bekijken. Een andere arts mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen.

Bij het verspringen van de leeftijdsgrenzen hoeft u niet opnieuw toestemming te vragen. De eerder gegeven toestemming blijft rechtsgeldig. Kinderen hebben vanaf de leeftijd van 12 jaar het recht om iets aan de eerder gegeven toestemming te veranderen.

Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen uw medische gegevens niet bekijken. Een andere arts mag uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is om u snel, goed en veilig te kunnen helpen.

Uw medische gegevens worden overigens niet centraal opgeslagen. Ze blijven bewaard op de computers van uw huisarts.

Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgaanbieders uw medische gegevens niet raadplegen. Ook niet in noodsituaties.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.zorgnetoost.nl/optin.

Eigen risico
Wat valt er niet onder eigen risico:
De zorg van de huisartsenpraktijk. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites.

Wat valt er wel onder eigen risico:
Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of kweken, u medicatie toedient of voorschrijft. Ook als de huisarts u verwijst naar een andere hulpverlener of naar het ziekenhuis kan dit vallen onder het eigen risico.

Wonen in Duitsland, huisarts in Nederland?
Veel mensen, met een Nederlandse nationaliteit, wonen in Duitsland en werken in Nederland. Er wordt ook in Nederland premie betaald voor de ziektekosten. Meestal is men ingeschreven bij een zorgverzekeraar in Nederland. Dit schrijven gaat over wat u kunt verwachten van de Nederlandse huisartsenhulp.


Problemen, uw en onze zorg:
Omdat u in Duitsland woont en in Nederland werkt, heeft u mogelijk recht op medische zorg in zowel Nederland als Duitsland. Er zijn wel een aantal spelregels.

 1. Voor patiënten, die in Duitsland wonen en in Nederland werken en zorgpremie betalen, krijgt de huisarts geen basisvergoeding. Volgens de verzekeraar kunt u  niet op naam ingeschreven in de praktijk omdat dan 24- uurs zorg verleend dient te worden.
 2. In de praktijk is het voor een huisarts in Nederland niet mogelijk om zorg te verlenen als u in uw woonplaats in Duitsland bent. Dit heeft verschillende redenen:
  –          De reistijd is onoverkomelijk,
  –          Nederlandse artsen mogen niet zonder meer in Duitsland medische zorg verlenen,
  –          Mede op advies van de inspectie van volksgezondheid, kan een Nederlandse arts u tijdens de avond, nacht en weekenduren in Duitsland geen medische zorg verlenen.
  –          De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt werken over de grens onvoldoende,
  –          De financiering

Als gevolg van deze situatie  en op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Huisartsenkringen in Oost-Nederland, kunnen wij u niet inschrijven als vaste patiënt in onze praktijk.
Tijdens de openingsuren van de praktijk kunt u natuurlijk wel bij ons terecht voor advies en medische hulp.

Wat kunt u doen?

 1. U dient zich in te schrijven bij een Duitse huisarts van uw keuze in uw Duitse woonplaats. U moet u (en uw gezinsleden) tegelijkertijd inschrijven bij een Duitse Krankenkasse. Bij de Krankenkasse levert u een E-106 formulier in. Dit wordt afgegeven door uw Nederlandse zorgverzekeraar. U heeft dan ten allen tijde recht op medische zorg in Duitsland. De kosten voor de Duitse medische hulp worden dan betaald door uw Nederlandse zorgverzekeraar.
 2. Tijdens de openingsuren van de praktijk kunt u bij ons terecht. U hoeft daarvoor niet in de praktijk ingeschreven te staan. Lees daarvoor verder onder het kopje: onze zorg aan u.
 3. Als u zich in ons Nederlandse werkgebied bevindt, en er is sprake van levensbedreigende spoedeisende hulp, dan wordt u uiteraard door ons of door of door onze collega’s van de acute zorgpost Oldenzaal van medische zorg voorzien. De onkosten moeten wel contant worden afgerekend. De rekening wordt volledig vergoed door uw Nederlandse zorgverzekeraar en kunt u daar indienen.

Onze zorg aan u:
Als u dit wenst kunt u tijdens onze openingstijden gebruik maken van onze medische zorgverlening.  Voor goede medische zorg zou het prettig zijn dat u met al uw medische gegevens in ons informatiesysteem komt te staan.
Voor onze diensten wordt het zogenaamde “passantentarief” berekend. Dit wordt volledig vergoed door uw Nederlandse zorgverzekeraar.

Gezondheidsinformatie
De gezondheidsinformatie wordt verzorgd door Thuisarts.nl en is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.
Hier vindt u betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte:

 • bij vragen en klachten thuis
 • voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts

Klik op een letter in het alfabet bovenaan op de website van Thuisarts.nl om een aandoening te vinden.

Thuisarts.nl

Nederlandse Huisartsen Genootschap – Accreditatie
De praktijken van dr. Brama en dr. Lansink, dr. van Alst en dr. Oude Nijhuis en dr. Annink zijn geaccrediteerd. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat deze praktijken actief werken aan het verbeteren van hun kwaliteit.

In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.

Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht. Ook is er een enquête onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.

Met hun inspanningen voldoen zij aan de criteria voor NHG- Praktijkaccreditering®. De huisartsen hebben meer inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten. Patiënten hebben baat bij een optimale zorg.

Voor meer informatie over NHG- Praktijkaccreditering® kunt u de website http://www.praktijkaccreditering.nl/ bezoeken.

Jaarverslag 2020

Klik op de onderstaande link voor het jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Klachten / suggesties
De zorgverleners van onze huisartsenpraktijk doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig verloopt het contact tussen patiënt en zorgverlener meestal naar ieders tevredenheid. Toch kan het gebeuren dat u als patiënt ontevreden bent over het handelen van de zorgverleners in onze huisartsenpraktijk. U kunt hier op verschillende manieren iets mee doen.

1. In het algemeen kunt u de klacht het beste eerst met uw huisarts bespreken, hoe moeilijk dat voor u misschien ook is. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij/zij ook niet proberen de klacht op te lossen.
Bij voorkeur horen wij bij het maken van een afspraak dat u een klacht wilt bespreken, zodat wij voldoende tijd kunnen inplannen voor het gesprek.

2. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen via het klachtenformulier. Dit klachtenformulier kunt u afhalen bij de praktijk of hier direct online invullen. De klacht wordt dan door de huisartsenpraktijk zelf behandeld.

3. Als de uitkomsten van het gesprek met de huisarts of de klachtenbehandeling door de huisartsenpraktijk zelf niet naar uw tevredenheid verlopen, dan kunt u een klacht indienen via het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. De klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris behandeld. Hoe u een klacht bij “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” kunt indienen, leest u op de website www.khtwente.nl.

Hier kunt u het klachtenformulier downloaden: klachtenformulier

Privacyreglement
Onze praktijk beschikt over een privacyreglement.
Doel van het reglement is vastlegging van een aantal maatregelen die de huisartsenpraktijk heeft genomen om zeker te stellen dat er zorgvuldig met patiëntengegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elk verwerking van patiëntgegevens (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd), die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Privacyreglement